PHONES OF INTEREST

- City Hall: 96 581 03 74                                          - House of Culture: 657 912 408                                      - Youth Information Centre: 96 581 05 89
- Local Police:      96 581 13 60  (619 067 486)              - Municipal Ethnographic Museum: 96 581 20 29            - Castle of Biar: 657 912 407
- Tourist Office: 96 581 11 77                                 - Hospital: 965823730 - 965823732 - EMERGENCY (15:00 - 21:00) 965823735

FORGOT YOUR DETAILS?

VISIT THE PHOTO GALLERY OF BIAR

marcarilla

L‘ajuntament prorroga fins al 29 de novembre (inclós) la suspensió de les activitats i el tancament dels edificis i instal·lacions municipals  per la incidència del **Covid-19⚠️ Es tanquen: Parcs infantils. Casa de Cultura, excepte Agència de Lectura “Ricardo Martínez” per a préstec i devolució de llibres. Centre Social “José Hernández Parra”, excepte Serveis Socials amb

Comunicado del Ayuntamiento de Biar

Viernes, 06 noviembre 2020 by
marcarilla

  ⚠️El ayuntamiento de Biar suspende las actividades y cierra los edificios e instalaciones municipales per un período de í, desde el sábado 7 al domingo 22 de noviembre por la incidencia del **Covid-19⚠️ Se cierran: Parques infantiles. Casa de Cultura, excepto Agencia de Lectura “Ricardo Martínez” para el préstamo y devolución de libros. Centro Social “José Hernández Parra”,

Tagged under: , , ,
TOP